Kdy (ne)dýchat v Brně

0:00     24:00

Model pro 19:00 běžného pracovního dne v Brně
90% znečištění ovzduší v Brně je způsobeno automobilovou dopravou.
Více než 200 000 lidí v Brně trpí znečištěným ovzduším.


Intenzita dopravy
Prachové částice (PM)
Ozón (O3)
Oxid dusičitý (NO2)
Ukazatel relativního pohybu dopravy a částic v ovzduší v běžný pracovní den

Graf pro 19:00 běžného pracovního dne v Brně

Intenzita dopravy

Jako intenzitu dopravy pro tento model považujeme dopravní výkon pro danou hodinu bežného pracovního dne v Brně. Dopravní výkon je číslo ve vozokolimetrech, které říká, kolik bylo v danou hodinu ujeto kilometrů, bez ohledu na to, zda se jedná o velké množství vozidel s malým nájezdem nebo o malé množtsví vozdiel s vysokým nájezdem kilometrů v příslušné hodině.

Prachové částice (PM)

Dráždí a poškozují dýchací cesty, způsobují záněty, mají vliv na astma, rakovinu plic a jiné plicní choroby, narušují imunitu. Jsou rizikem hlavně pro starší lidi, děti a lidi sportující venku. Stav prachových částic úzce souvisí s aktuálním počasím. V Brně je jejich limit trvale překračován.

Ozón (O3)

Přízemní (troposférický) ozon vzniká při spalování a při vysokých teplotách. Způsobuje pálení očí, nosu a v krku, astma nebo problémy s dýcháním, bolesti hlavy a migrény. Brno má nejčastěji problém s ozonem v horkých letních dnech.

Oxid dusičitý (NO2)

Způsobuje záněty dýchacích cest a narušuje imunitu. Zvláštní riziko představuje pro děti, jejichž nižší obranyschopnost umožňuje infekci a snížení plicních funkcí. Vzniká ve spalovacích motorech automobilů a způsobuje kyselé deště.